2021-01-21

21 Januari

    Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande ord som alla ska vara med i texten:


Hårt

Första

Kontakt

Sång

Sporadisk