2016-02-29

29 feb

Det första hon gjorde

2016-02-28

2016-02-27

2016-02-26

2016-02-25

2016-02-24

2016-02-23

2016-02-22

2016-02-21

21 feb

Skriv en text som innehåller ett eller flera av följande ord

Låga
Plåga
Såga
Tåga
Fråga

2016-02-20

2016-02-19

19 feb

Vädret hjälpte inte

2016-02-18

2016-02-17

2016-02-16

2016-02-15

2016-02-14

14 feb

Ta en bok.
Välj en slumpmässig menig i slutet av boken.
Skriv en text baserad på den.
Ange gärna vilken bok du valt. 

2016-02-13

2016-02-12

2016-02-11

11 feb

Välj 5 ord på bokstaven F
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem


2016-02-10

2016-02-09

2016-02-08

2016-02-07

2016-02-06

6 feb

Tåget saktade in och stannade

2016-02-05

2016-02-04

2016-02-03

3 feb

Skriv en text inspirerad av bilden.
Du bestämmer själv hur du vill skildra bilden.
 Inspiration och de tankar den ger upphov till är  är det viktiga.
Om du kopierar in bilden på din egen blogg ange länk till den.

Bild från
https://www.flickr.com/photos/greg-pths/16275688378/in/explore-2015-02-072016-02-02

2016-02-01