2016-07-28

28 juli

Skriv en text inspirerad av följande mening

Allt blev ljusare, men inte så mycket tydligare

2016-07-21

2016-07-17

2016-07-15

2016-07-13

2016-07-12

12 jul

Skriv en text inspirerad av följande bild. Du bestämmer själv hur trogen bilden din text ska vara. Använder du den som illustration i din egen blogg, ange följande länk:
http://www.mariesme.no/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/1960_%C3%A5pning_tromsobrua_magna_forside1.jpg
2016-07-10

2016-07-08

8 jul

Ta en bok.
Skriv en text inspirerad av  en slumpmässig mening i mitten av boken.
Berätta gärna vilken bok du valt.

2016-07-07

7 jul

Beskriva

7 juli

Välj 5 ord på bokstaven A.
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem.
Berätta gärna vilka ord du valt. 

2016-07-05

2016-07-04

2016-07-03

2016-07-01