2017-07-31

2017-07-30

2017-07-28

29 jul

Alltså

28 juli

Välj 5 ord på bokstaven G och skriv en text som innehåller minst 2 av dem.

2017-07-27

2017-07-26

2017-07-25

2017-07-24

2017-07-23

23 juli

Ta en bok. 
Välj en slumpmässig mening i början av boken.
Skriv en text inspirerad av meningen.
Du bestämmer själv hur trogen ursprungsmeningen du vill vara.
Dina tankar och inspiration är det viktiga. 

2017-07-22

2017-07-21

2017-07-20

2017-07-19

19 juli

Lägga band på

2017-07-18

2017-07-17

17 juli

Skriv en text som innehåller minst 2 av följande ord

Otydlig
Farbror
Bröd

2017-07-16

2017-07-15

2017-07-14

2017-07-13

13 juli

Sätta

Jag kommer att ha begränsad tillgång till internet ett par dagar. Skrivpuffen fungerar förhoppningsvis som vanligt, om inte, ha överseende. / GP

2017-07-12

2017-07-11

2017-07-10

2017-07-09

2017-07-08

2017-07-07

7 juli

Innehåller några enkla, handskrivna anteckningar.

2017-07-06

2017-07-05

2017-07-04

2017-07-03

2017-07-02

2 juli

Välj minst 5 ord på bokstaven E och skriv en text som innehåller minst 2 av dem.

2017-07-01