2020-09-02

2 September

 Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande ord


Gemen