2020-04-02

2 April

Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande ord

Futtig