2020-03-26

26 Mars

Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande:

Tänk ut fem ord på D - skriv en berättelse där alla orden finns med