2016-11-12

12 nov

Välj 5 ord på bokstaven S.
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem.
Berätta gärna vilka ord du valt.