2016-10-10

10 okt

Välj 5 ord på bokstaven K.
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem.
Berätta gärna vilka ord du valt.