2016-07-07

7 juli

Välj 5 ord på bokstaven A.
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem.
Berätta gärna vilka ord du valt.