2016-03-02

2 mars

Väj 5 ord på bokstaven K.
Skriv en text som innehåller minst 2 av dem.