2016-02-03

3 feb

Skriv en text inspirerad av bilden.
Du bestämmer själv hur du vill skildra bilden.
 Inspiration och de tankar den ger upphov till är  är det viktiga.
Om du kopierar in bilden på din egen blogg ange länk till den.

Bild från
https://www.flickr.com/photos/greg-pths/16275688378/in/explore-2015-02-07