2020-09-26

26 September

 Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande


Utgå från första meningen i den bok du läser just nu och ha med den i din text.
Berätta gärna vilken bok du valt.


1 kommentar: