2020-09-01

1 September

 Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration från följande ord

Motstånd

(för enkelhetens skull använder jag vissa av sommarens utmaningar där ingen publicerat någon text)