2017-06-06

6 juni

Stugan var inte synlig från vägen.