2016-12-11

2016-12-08

8 dec

Bild från  https://www.flickr.com/photos/perspektivetmuseum/24568460982/in/photostream/


Skriv en text med utgångspunkt från bilden ovan. 
Du avgör själv hur trogen bilden du vill vara.
Det är de tankar och associationer den väcker hos dig som är det viktiga.
Om du klistrar in bilden i din blogg, ange länken ovan. 

2016-12-05

2016-12-04

2016-12-03

3 dec

Ta en bok.
Välj en slumpmässig mening i mitten av boken.
Skriv en text baserad på meningen.
Du väljer själv hur trogen ursprungsmeningen du vill vara.
Dina tankar och din inspiration är det viktiga.
Berätta gärna vilken bok du valt. 

2016-12-02