2017-07-25

2017-07-24

2017-07-23

23 juli

Ta en bok. 
Välj en slumpmässig mening i början av boken.
Skriv en text inspirerad av meningen.
Du bestämmer själv hur trogen ursprungsmeningen du vill vara.
Dina tankar och inspiration är det viktiga. 

2017-07-22

2017-07-20

2017-07-19

2017-07-17

17 juli

Skriv en text som innehåller minst 2 av följande ord

Otydlig
Farbror
Bröd

2017-07-16