2019-09-03

3 September

Skriv en text (t.ex. skönlitterär, poem, debattinlägg, kåseri) med inspiration av följande ord

Frank