2016-08-07

7 augusti

Skriv en text inspirerad av följande mening

Theodor höll blicken fastnaglad på det tomma cola-glaset.

Du bestämmer själv hur trogen ursprungsmeningen du vill vara. Dina tankar och din inspiration är det viktiga.