2016-06-11

11 jun

Skriv en text inspirerad av följande mening

bestämde sig för att inte röra ölen och förberedde sig på en lång hemresa

Du bestämmer själv hur trogen inspirationsmeningen du vill vara. Dina tankar och din inspiration är det viktiga.