2016-05-25

25 maj

Ta en tidning eller en bok med bilder.
Slå upp sidan 8.
Skriv en text baserad på en bild på sidan.
Saknar sidan bilder, bläddra vidare tills du hittar en bild att skriva om.
Om du vill lägga in din inspirationsbild på din blogg eller inte bestämmer du själv.
Du får själv avgöra hur trogen bilden du vill vara. Det är din inspiration som är det viktiga.