2016-03-12

12 mars

Skriv en text baserad på följande

Han drog av sig skjortan och...


Du bestämmer själv hur trogen inspirationsmeningen du vill vara. 

Dina idéer och associationer är det viktiga.