2015-12-18

18 dec

Ta en tidning. 
Slå upp sidan 16.
Välj en bild från sidan.
Skriv en text med utgångspunkt från bilden.
Finns det ingen bild på sidan 16, bläddra vidare tills du hittar en.
Du behöver inte skanna in bilden el dyl. Det är inspirationen som är det viktiga.