2010-06-27

Utmaning 2010:177 - 27 juni

Skriv om envishet.